FOTO & FILM

Paragraphica tar dina bilder med hjälp av AI

Publicerad Uppdaterad

Konstnären Bjørn Karmann har skapat  #context-to-image"-kamera som använder sig av AI för att skapa en bild om din omgivning. Den använder sig av geodata och när du trycker på knappen skapas en text som beskriver platsen. Texten används sedan för att låta AI generera bilden. 

Med hjälp av de tre reglagen på ovansidan av "kameran" kan användaren ställa in vissa saker, som hur nära eller långt ifrån data ska hämtas.

Via Kamera & Bild.