PRYLPORTALEN

3DTV ställer nya krav

Publicerad Uppdaterad

Direktsänd 3DTV är en komplicerad process som ställer helt andra krav än konventionella sändningar. Vi har tagit en närmare titt.

Förra året gick startskottet för direktsänd 3DTV i Sverige när tennis från Kungliga Tennishallen stod på programmet. Bakom initiativet att sända tennisen i 3D stod Panasonic men sändningarna gick ut via Canal Digitals HD-plattform på en egen okrypterad kanal. För att se sändningen i 3D krävdes naturligtvis en kompatibel 3DTV men även en digitalbox för högupplösta sändningar i mpeg4-formatet. Målgruppen var dock inte primärt hemmatittarna utan ett stort antal tv-handlare som hade riggat upp 3DTV-apparater för att väcka intresse bland allmänheten.

Sedan dess har både Viasat och Canal Digital dragit igång med någorlunda regelbundna sportsändningar i 3D och även om tittarskaran än så länge måste betraktas som liten så antyder det att ett visst intresse ändå finns hos publiken. För att det ska fungera ekonomiskt på lång sikt bör dock 3D slå igenom i de breda lagren eftersom formatet är både dyrt och komplicerat ett producera.


Vilsammare klippning
Mediatec är ett av Europas största tv-produktionsbolag och har nästan alltid med ett finger i spelet när det handlar om stora 3D-produktioner. Enligt Christer Pålsson, som ansvarar för företagets internationella försäljning, ställer en 3D-produktion helt andra krav än traditionella utsändningar.

- För att tittarna inte ska drabbas av åksjuka krävs en betydligt vilsammare klippning utan hastiga inzoomningar och liknande. Dessutom måste videofotograferna ner på spelarnas nivå eftersom djupeffekten försvinner när kamerorna är placerade på läktaren, förklarar Pålsson.

För att producera 3D krävs naturligtvis två kameror men att bara ställa upp dem bredvid varandra fungerar inte eftersom avståndet mellan linserna då blir för stort. Därför monteras den ena kameran på högkant och matas med bilder som leds genom ett sinnrikt system av speglar. Den andra kameran är monterad på en skena för att kunna justeras i horisontalläget. På det sättet kan en stereograf i kontrollrummet justera djupeffekten på avstånd vilket är viktigt då alla kameror måste kalibreras mot varandra. Om inte kommer idrottsmännen att hoppa ut och in från tv-rutan vid varje kameraväxling.

I kontrollrummet korrigeras också geometrin och färgerna digitalt i realtid för att 3D-effekten ska bli så naturtrogen som möjligt. Sedan halveras horisontalupplösning för höger respektive vänster bild för att de ska kunna sättas ihop till en så kallad side-by-side-signal. Slutligen länkas den upp till satellit som via parabol och hd-mottagare skickar bilden till tv:n där signalen åter separeras och höger respektive vänster bild visas i synk med de aktiva glasögonen.

Andreas Liebert