PRYLPORTALEN

Copyswede: Mobilköpare ska betala för kopiering

Publicerad Uppdaterad

Nu vill organisationen Copyswede införa avgifter på mobiltelefoner eftersom de kan användas för att kopiera upphovsrätts-skyddat material för privat bruk.

När man köper en mp3-spelare, digtalbox med hårddisk eller dvd-spelare utgörs en del av priset av den avgift som tas ut av tillverkarna från upphovsrättsorganisationen Copyswede. Avgiften ska fungera som en ersättning till upphovsmän och artister för den kopiering för privat bruk som köparna av produkterna antas ägna sig åt.

- Det vi har sett är att den del av det beteenden som man använder mp3-spelare till sker nu istället på telefoner, säger Mattias Åkerlind på Copyswede till Mobil.se

Likheten med mp3-spelare är det som Copyswede anför när man nu menar att mobiltillverkarna ska betala samma typ av kopieringsavgifter. Men på tillverkarnas branschorganisation MTB delar man inte Copyswedes uppfattning.

- Den lagstiftning som finns omfattar inte mobiltelefoner och det är en bedömning som vi gör och många med oss, säger Mats Holme på MTB.

Samtidigt ställer man sig inte helt avvisande till tanken på att mobiler i framtiden skulle omfattas av kopieringsavgifter.

- I så fall får man väl ändra lagstiftningen och det är vi inte negativa till, säger Mats Holme.
Enligt Holme omfattas inte så kallade multifunktionsprodukter, exempelvis datorer, av den nuvarande lagstiftningen och därför kan inte heller mobiltelefoner göra det. Holme menar också att de tjänster som operatörer, tillverkare och tjänsteleverantörer som Spotify driver redan idag ser till att upphovsmän och artister får ersättning och att ersättningsnivåerna totalt sett har ökat.

Att en mobiltelefon har många användningsområden anser inte Copyswede vara avgörande för frågan.

- Det som är det intressanta är vad man kan använda minnet till, säger Åkerlind.

Däremot menar Åkerlind att de stora antalet funktioner är relevant när man ska komma fram till en storlek på avgiften. Han hänvisar till de nivåer man tillämpar idag där man inte i något fall tar ut den maximala avgift på 4 kronor per gigabyte som lagstiftningen tillåter. För mp3-spelare upp till 50 gigabyte ligger avgiften på 3, 50 kronor per gigabyte.

- En mobil kan i större utsträckning användas till annat vilket kan vara skäl att reducera avgiften, säger Åkerlind.

Han säger att han fortfarande hoppas på att nå en uppgörelse genom diskussioner med tillverkarna och då skulle frågan om hur man ska hantera medföljande minneskort också behöva avgöras. Dessutom tänker sig Åkerlind att olika typer av mobiler skulle kunna ha olika avgiftsnivåer.

Minneskorts-tillverkarna betalar inte någon kopieringsavgift alls i dagsläget, vilket delvis beror på att de tidigare sågs som i första hand avsedda för lagring av bilder man tagit själv.
En mobil som Nexus S, som saknar plats för minneskort men har ett lagringsutrymme på 16 gigabyte, hör till de modeller som skulle få störst påslag på priset om Copyswede får som de vill. Med samma nivå som på mp3-spelare skulle det röra sig om drygt 50 kronor.

Det är också en del av förklaringen till att MTB inte ställer sig helt avvisande till tanken. Enligt Mats Holme är det viktigaste att en avgift är förutsägbar och inte stör konkurrensen på marknaden. Bara om det skulle bli fråga om väldigt höga avgifter skulle nivåerna i sig bli ett problem.

 

 

 

Källa

Henrik Thoresson